Artikel in Matchpoint

Matchpoint – 2006 – Huisblad van Tempo-Team

Is uw organisatie een Boogschutter, of een Stier?

Ze kan het niet vaak genoeg benadrukken, afkerig als ze is van het zweverige imago dat aan astrologie kleeft: ‘Astrologie is een hulpmiddel, geen geloof.’ Faye Cossar is geestdriftig pleitbezorger van astrologische analyses bij haar consultancywerk voor bedrijven en loopbaanadviezen aan individuele cliënten.

‘De tijd is rijp voor iets’, is een bekende uitdrukking. Astrologie verbindt aan tijd een kwaliteit. Als iets geboren wordt op een bepaald moment, of dat nou een mens, een dier of een bedrijf is, krijgt het bepaalde kwaliteiten mee die bij dat moment horen. Faye Cossar: ‘Je kunt het niet bewijzen en dat moet je ook niet willen. Als iemand een ‘regulier’ advies over je bedrijf geeft, kun je dat toch ook niet bewijzen? Het is geen religie, het is een manier om naar de wereld te kijken. Het enige geloof erachter is dat alles met elkaar in verband staat en dat er energieën om ons heen hangen die ons beïnvloeden. Er is geen goed en slecht, en ook geen lotsbestemming. Je wordt in bepaalde situaties geplaatst, maar vervolgens heb je wél een vrije keuze bij je handelen.’

Wakker maken

Een voorbeeld: Faye Cossar heeft kort geleden haar eigen bedrijf opgericht, Juxtaposition. Ze heeft bewust een oprichtingsdatum gekozen waarin het Waterman-teken overheerst. Dat heeft te maken met mensen inzicht geven en ze wakker maken voor nieuwe ideeën. ‘En dat is precies wat ik met mijn bedrijf wil. Astrologie wordt vaak belachelijk gemaakt. Ik wil laten zien dat het juist een heel nuttig hulpmiddel is, zowel voor individuen als bedrijven. Ik heb bijvoorbeeld een methode ontwikkeld om middels een horoscoop een carrièreplan op te stellen. Dat gaat veel sneller dan de gebruikelijke methodes. Ik geef adviezen over waar de kracht van een bedrijf ligt, welke koers ze het beste kunnen varen of welke obstakels ze bij een fusie kunnen tegenkomen. Maar ook over praktische zaken, zoals de kleuren voor de nieuwe huisstijl of het bedrijfslogo.’ Uitgangspunt van de analyses is altijd de geboortedatum. Voor de meeste bedrijven gebruikt ze daarvoor de inschrijvingsdatum bij de Kamer van Koophandel.

Open

De houding van bedrijven begint te veranderen, merkt Cossar. ‘Veel mensen zijn bezig met spiritualiteit en zelfontwikkeling, ook managers en directeuren van bedrijven. Ze staan daardoor meer open voor alternatieve middelen.’ De bedrijfsastrologe houdt bijvoorbeeld maandelijks een telefonisch consult met advocatenfirma Van Rossem. Directeur Erik van Rossem: ‘Ik werkte al met Faye voor ‘reguliere’ managementconsults en had een keer uit nieuwsgierigheid mijn persoonlijke horoscoop laten trekken. Ik was verbaasd hoezeer die klopte. Toen ze over bedrijfshoroscopen vertelde, liet ik er een voor mijn eigen bedrijf maken. En wéér was ik verbaasd hoeveel nuttige informatie daar uit kwam. Ik kreeg bevestiging van veel ideeën die ik al had. Voor mij is het geen kwestie of astrologie wáár is of niet. Ik gebruik het gewoon, en het werkt. Het geeft mij een andere, objectieve blik op het bedrijf. Dat frisse perspectief levert weer nieuwe ideeën op.’

Timing

Als grote voordelen van astrologie noemt Cossar zelf dat je sneller tot de kern komt en de juiste timing voor actie aangeeft. ‘Voor het in kaart brengen van een organisatiecultuur kun je drie weken rondlopen en met iedereen interviews houden. Ik kan binnen twee uur een horoscoop trekken. De kwaliteit van de analyse hangt vervolgens van mijn interpretatie van de horoscoopgegevens af. Maar dat geldt net zo goed voor degene die interviews houdt. Die interpreteert ook zijn of haar bevindingen.’