Business follows the Stars – Vrij Nederland

Vrij Nederland

De zaken gaan zoals de sterren staan
door Rudie Kagie 

Van Richard Nixon tot Neelie Kroes, van Air France tot KPN – de stand van de sterren speelt vaak een ?rol bij het nemen van beslissingen.
Eurocommissaris Neelie Kroes placht regelmatig haar licht op te steken bij ‘vijf lieden met bijzondere gaven’, dit tot ongenoegen van toenmalig partner Bram Peper, die daarover in een binnenkort te verschijnen biografie zijn gram zal uitstorten. ‘Ze heeft allerlei beslissingen genomen op grond van gesprekken met die personen. Ze deelde met die lui dingen waarvan je denkt: dit zou ik nooit delen, en al helemaal niet over de telefoon.’ Peper vertelde Stan de Jong en Koen Voskuil, de auteurs van het boek Hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd, dat de mystieke contacten hem zorgen baarden: ‘Ik vond dat dit Neelie kwetsbaar maakte. Maar ja, op een gegeven moment leer je leven met de gekkigheid van iemand.’
Zo zou de politica onder meer Simon Suiker hebben geconsulteerd, een drugsverslaafd societymedium, wiens overlijden in 2007 een knallende ruzie ontketende tussen de bekende Nederlanders die bij hem over de vloer kwamen. De Telegraaf meldde dat advocaat Oscar Hammerstein de chauffeur van Nina Brink ervan betichtte bij het orakel uit de Leiduinstraat te hebben ingebroken om te verijdelen dat de ‘Suikertapes’ met opnamen van de sessies in verkeerde handen zouden vallen. Brink pikte de ‘schandelijke verdachtmaking’ niet en stapte naar de rechter, waarop Hammerstein zijn aantijging terugnam.
Kort voor zijn overlijden maakte Suiker de balans op in dagblad De Pers. ‘Ik zorg voor je, de rest van je leven,’ zou Nina Brink hem hebben beloofd. Via Neelie Kroes leerde hij ook Jan-Dirk Paarlberg kennen, de vastgoedondernemer die vorig jaar wegens witwaspraktijken tot viereneenhalf jaar cel werd veroordeeld. Het vermogende circuit dat zich voor occulte zaken interesseert, is overzichtelijk en hecht. In de diverse affaires die zich de afgelopen jaren in deze schemerwereld afspeelden, duiken voortdurend de namen Kroes, Paarlberg en Hammerstein op.

Wilde speculaties

Vorig jaar ondernam Paarlberg juridische stappen om de toen zevenentachtigjarige astroloog Wolf Manus (onder pseudoniemen als Max Delphi en Roesink Jobst een onvermoeibare horoscoopleverancier voor Het Parool, Libelle en Margriet) te bevrijden uit het geriatrische tehuis waar deze tegen zijn zin werd verpleegd. Toen dat mislukte, ontvoerden vrienden Manus uit het instituut en brachten hem onder bij een pension in Overveen. Daar werd hij opgepakt en met onbekende bestemming afgevoerd door de politie. Op internet gonst het sindsdien van argwanende suggesties en wilde speculaties. Wist Wolf Manus te veel en moest hem het zwijgen worden opgelegd?
Captains of industry en leden van de koninklijke familie zouden tot zijn klantenkring hebben behoord. En de toenmalige eurocommissaris mededinging dus, die zekerheidshalve bovendien haar horoscoop liet trekken door de bijna tachtigjarige Lenie Drent uit Amsterdam, een vertrouwelinge van Paarlberg. Peper, tegen de biografen van zijn ex: ‘Met Lenie belde ze héél vaak. Met een zeer hoge frequentie, dus niet zomaar.’ Neelie Kroes bevond zich wederom in illuster gezelschap. Lenie Drent inspecteerde ook wat de hemellichamen in petto hadden voor Sjoerd Kooistra, de horecatycoon die vorig jaar zelfmoord pleegde. ‘Sjoerd belde zes keer per dag met haar en misschien twee keer per dag met mij,’ verzuchtte weduwnaar Dick Loorbach onlangs in Brandpunt.
Menno Noordervliet, voorzitter en penningmeester van de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN), kan het ook niet helpen. Geweldig dat astrologen de laatste tijd zo in het nieuws zijn, maar wat jammer dat de berichtgeving zo rellerig en sensationeel is. Met zijn met siliconen opgespoten lippen, zwartgeverfde haar en broodmagere gezicht zag Simon Suiker eruit als het broertje van de dood – bepaald geen wandelende reclame voor de beroepsgroep. Noordervliet had nooit van de man gehoord: ‘In de week na zijn dood werd ik platgebeld
door journalisten die iets over hem te weten probeerden te komen, maar hij zat niet in ons netwerk. Ik begrijp dat hij zelf geen horoscopen maakte. Er was een astrologe die dat voor hem deed.’
Ook Lenie Drent en Wolf Manus zijn volgens Noordervliet geen astrologen, maar helderzienden die de stand van de zon, maan en planeten in hun readings betrekken. Astrologie heeft niets met paranormale begaafdheid van doen, legt de AVN-voorzitter uit. ‘Het is geen gave, maar een vaardigheid die in principe iedereen zich eigen kan maken. Een astroloog ziet meer naarmate hij meer ervaring heeft opgedaan. Als ik iemand op de televisie zie, let ik direct op de geboortedatum; ik ben gewoon altijd met mijn vak bezig.’
Nuchtere types die niet willen snappen hoe Pluto hun welbevinden beïnvloedt, gaan volgens hem voorbij aan eeuwenoude wijsheden. ‘Strikt genomen is astrologie geen wetenschap, maar ik vind wel dat ze aan de basis staat van het wetenschappelijke denken dat voortkwam uit interesse in de kosmos,’ zegt Noordervliet. ‘Voor mij is het evident dat astrologie het universele spectrum bestrijkt. Chopin, een Vis, componeerde andere muziek dan Mozart, een Waterman. Zelfs als ik zou bewijzen dat astrologie klopt, zal het wetenschappelijk forum bepalen dat het onzin is. De wetenschap is een beetje een religie geworden voor gelovigen die gevangen zitten in rationaliteit en het empirische denken.’

Mystieke consulten

Van de honderddertig AVN-leden concentreren zich er vijftien op het verschaffen van astrologisch advies aan het bedrijfsleven, waar het grote geld zit. Waarom zou een eurocommissaris, een bankier, een minister-president of de topman van een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands geen astroloog mogen raadplegen? Zelfs Rudolf Smit is van mening dat zoiets geen kwaad kan, al is hij wat dat betreft zelf van zijn geloof gevallen. Tot 1984 dreef Smit jarenlang een bloeiende astrologiepraktijk. Hij stopte toen hij ontdekte dat de positie van zon, maan en planeten met geen mogelijkheid tot universele waarheden zijn te herleiden. Toch ergert de suggestie hem dat Neelie Kroes pas besloot om megaboetes aan het bedrijfsleven op te leggen nadat Suiker, Drent of Manus haar zulks hadden ingefluisterd. Zo wérkt dat niet, volgens Smit. ‘Uit eigen ervaring weet ik dat vrouwen vooral vanwege relatieproblemen een astroloog opzoeken. Van alle vrouwen die ik destijds in mijn spreekkamer zag, kwam er welgeteld één over een zakelijk probleem praten. Ik verwees haar door naar een jurist.’
Wat Smit betreft had Bram Peper ‘gewoon zijn mond moeten houden’ over de mystieke consulten. Aangezien veel mensen liever over hun horoscoop dan over zichzelf praten, kan astrologie wel degelijk therapeutisch nut hebben, vindt Smit, al zou hij daar liever de zelfbedachte term ‘kosmische associatie techniek’ voor gebruiken. Het is publiek geheim dat astrologen de Amerikaanse presidenten Franklin D. Roosevelt, Richard Nixon en Ronald Reagan van advies dienden. Als Juliana geen zin had om haar eigen horoscoop te maken, vroeg ze of Jan Gieles naar Soestdijk wilde komen.

Spraakmakende opdracht

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en businessastrologen treffen elkaar komend najaar op een conferentie in Baarn. Een van de aangekondigde sprekers is Huub Trompenaars, niet zomaar iemand, maar vooraanstaand peoplemanager van consultancyreus Capgemini, die astrologie als instrument hanteert.
Als uitlekt dat de top van een groot concern of een overheidsorgaan de expertise van een astroloog heeft ingeroepen, haasten betrokkenen zich meestal om het onschuldige karakter van de samenwerking uit te leggen. Bij de Raad voor de Kinderbescherming bleken de horoscopische adviezen bij nader inzien het werk van een personeelscoach die op verzoek de stand van de sterren in zijn analyse betrok. Dat de KLM de alliantie met Air France pas aandurfde nadat een astroloog daar positief over had geadviseerd, lag een tikje genuanceerder dan in de krant stond. De Amsterdamse bedrijfsastrologe Faye Cossar deed een ‘paar sessies’ met IT-medewerkers van beide luchtvaartmaatschappijen. ‘Het plan was dat ik een rol zou spelen in de begeleiding van het team, maar dat was van de baan toen de teamleiding werd overgenomen door iemand die met astrologie niets te maken wil hebben.’ Een andere spraakmakende opdracht was voor het ministerie van OCW, maar dat kwam neer op het trekken van de departementale horoscoop ten behoeve van het personeelsblad.
‘Een aardigheidje,’ zegt Faye Cossar. ‘Voor dat soort dingen worden we vaker gevraagd.’ Haar klantenkring zit in de hoek van het midden- en kleinbedrijf, zoals de Haagse meubelfirma met twee directeuren die ‘ervoor openstaan en baat hebben bij wat ik doe’. Een ander specialisme heeft betrekking op corporate branding: het kiezen van de kleur die bij het karakter van een onderneming past, het logo, het design van de website en de data die het meest geschikt zijn voor het ontplooien van nieuwe initiatieven.
‘Ik werk niet met bedrijven, maar met mensen,’ zegt Peter Delahay die ‘cosmic warrior’ op zijn visitekaartje heeft staan. Hij studeerde techniek en economie, werkte als leraar, beleggingsadviseur en psychotherapeut – hoedanigheden die hem van pas kwamen toen hij vijfentwintig jaar geleden als astro-adviseur voor zichzelf begon. Delahay kan zich, zegt hij, verplaatsen in de economische, technische en emotionele kant van het bedrijfsleven. Hij baseert zijn rapportages op de horoscoop van de CEO, want dáár zit de ziel van de onderneming – een theorie die de astroloog bevestigd zag in de persoon van Cor Boonstra. ‘Hij worstelde met relaties, had een slecht huwelijk, begon iets met Sylvia Tóth. Ik zou Philips krachtig hebben ontraden om zich op mobiele telefonie te storten, gezien de slechte communicatieve horoscoop van de CEO op dat moment. Dat klopte helemaal. Nokia werd marktleider in de verkoop van mobieltjes, Philips kwam er niet aan te pas.’

Beleggingsadviezen

In India waagt het bedrijfsleven zich echt niet aan het nemen van een grote beslissing voordat een astroloog de materie heeft bestudeerd, stelt trendwatcher Adjiedj Bakas. In zijn boek Beyond the Crisis koppelt hij de globalisering aan zijn voorspelling dat astrologen zullen oprukken in de financiële sector: ‘Onzekerheid zorgt ervoor dat mensen meer gaan bidden en teruggrijpen naar iets hogers.’ Ricardo Fakiera, voormalig fondsbeheerder bij de Nederlandse tak van de Amerikaanse bank Merrill Lynch, maakt er geen geheim van dat hij ‘de oudste wetenschap ter wereld’ in zijn beleggingsadviezen betrekt.
Irma Schogt, jarenlang valutahandelaar en treasury adviseur bij ABN Amro, vestigde zich acht jaar geleden als financieel astrologe. Haar favoriete uitspraak komt van bankier J.P. Morgan: ‘Millionaires don’t use astrology, but billionaires do.’ Ze heeft zojuist becijferd dat meer dan tachtig procent van haar astrologische beleggingsadviezen in de afgelopen twee jaar winstgevend uitpakten: ‘Ik vermoed dat ik met die score tot de top van de markt behoor, iets waar ik graag een officieel goedkeuringsstempel voor zou willen hebben.’ Natuurlijk kent Irma Schogt de dramatische verhalen over duikelende aandelen die volgens de horoscoop zouden stijgen. ‘Ik ga niet mee in dat soort discussies,’ zegt ze beslist. ‘Geen beursanalist kan garanderen dat hij er nooit eens naast zit. Ik gebruik analysemethoden die in de markt gebruikelijk zijn en daar voeg ik een astrologische component aan toe.’
Alsof het gisteren was, herinnert astro-econoom Han van Straaten zich vrijdag 17 maart 2000, de dag waarop World Online als eerste Nederlandse internetaanbieder de beursgang maakte. Van Straaten gaf die dag een lezing voor De Baak, het kennis- en managementcentrum van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De directeuren vroegen de astroloog of het raadzaam was om World Online-aandelen te kopen. ‘Jawel, maar dan zou ik ze onmiddellijk van de hand doen,’ antwoordde Van Straaten. Dat had hij goed gezien. Logisch, er was sprake van een ‘ongeaspecteerde’ zon die geen verbinding maakte met andere planeten.

Chaldeeërs

Om de risico’s op een verantwoorde manier te kunnen afwegen, moet de astroloog verstand hebben van de markt waarin zijn klant opereert. Van Straaten goochelt met begrippen als solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Hij leest businessplannen, de jaarrekening en de kerngetallen van het bedrijf dat hij adviseert. Meestal betrekt hij zowel de geboortedatum van de bestuursvoorzitter als de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel in de horoscoop van een onderneming.
‘Frappant genoeg vertonen die twee vaak sterke parallellen. De thema’s uit de horoscoop van leden van het management team keren meestal terug in de horoscoop van het bedrijf.’ Een bedrijfsastroloog blijft vaak trouw aan de methode die tijdens de gevolgde opleiding werd gepropageerd. Persoonlijk houdt Van Straaten rekening met de stand van Cheiron, een astroïde die pas in 1977 werd ontdekt.
In Zwolle vertelt Hanneke Lageman waarom ze zweert bij de klassieke astrologie die teruggaat tot de Chaldeeërs die duizend jaar voor onze jaartelling het oude Babylon bevolkten. Waarom zou ze Cheiron in de gaten houden? Aan de zeven planeten die in de Oudheid al de weg wezen, heeft ze genoeg! Lageman trok horoscopen op de carrièrebeurs in Utrecht en voorspelde op een ‘businessbijeenkomst’ te Eindhoven op verzoek van een Philips-directeur dat de economische crisis tot zeker 2018 zal aanhouden. Een autobedrijf schakelde haar in om een prognose op te stellen. ‘Uiteindelijk trokken twee van de drie eigenaren hun medewerking in. Ik mocht hun horoscoop niet trekken. Dat was heel dom van ze, want de ene die wél contact met me had, besloot kort daarna het zinkende schip verlaten. Hij was net op tijd.’
Bij KPN zat voor de liefhebbers een ‘astrologische loopbaanscan’ in het pakket arbeidsvoorwaarden. Het maken van deze horoscopen voor medewerkers met meer dan zeven dienstjaren was een lucratieve klus voor negen astrologen, verspreid over het land. Na vijf jaar besloot het telecommunicatiebedrijf een punt achter de astrale en psychologische samenwerking te zetten. ‘Er was niet veel aandacht voor,’ zegt een KPN-woordvoerder, maar volgens Hanneke Lageman was het tegendeel waar. ‘Onze astrologische scans sloegen juist enorm aan. De mensen konden kiezen tussen begeleiding door een psycholoog of een astro-coach. De belangstelling was fiftyfifty. Voor KPN was dit een manier om het beste uit de mensen naar boven te halen. Een astroloog is goedkoper dan een psycholoog. Wij werken sneller en objectiever. In twee uur bespreek ik de horoscoopanalyses en prognoses; de mensen krijgen een opname van mijn mondelinge verslag mee en hoeven daarna niet voor vervolgsessies terug te komen.’

Captains of industry

Het ingelijste stilleven van de planeet Saturnus en het portret van antroposoof Rudolf Steiner bij hem aan de muur heeft psycholoog Menno Noordervliet zelf geschilderd. ‘Ik beschouw mezelf als een typische Waterman, al zit er vanwege een sterke Saturnus in mijn horoscoop ook iets van een Steenbok in.’ Kortom: een mensenmens, geknipt voor de hulpverlening, licht neigend naar het excentrieke, creatief. Sinds Noordervliet zich twaalf jaar geleden als fulltime astroloog vestigde, staat hij het Loosdrechtse management centrum De Ark terzijde bij het coachen van captains of industry. Natuurlijk zit er wel eens een scepticus tegenover hem. ‘Tot dusver is het steeds gelukt om die scepsis weg te nemen. Zodra ik ze op basis van een persoonlijke horoscoop een consult geef, gaan ze om. Heel frappant. Ze herkennen wat ik zeg. Ik heb nog nooit een deelnemer meegemaakt die blijft volhouden dat astrologie nergens op slaat. En ik doe die trainingen al zestien jaar, minstens acht keer per jaar.’
Een andere structurele opdrachtgever van Noordervliet is het Amsterdamse detacheringsbedrijf VOC Maatwerk, waar de astroloog naast het management team aanschuift bij de coachinggesprekken met de honderddertig medewerkers. Bij het ‘astrologisch uitdiepen van het profiel’ verduidelijken getekende afbeeldingen de horoscoop.
Operationeel directeur Dennis van Weeren van VOC Maatwerk is ervan overtuigd dat human resource gebaat is bij astrologie. Voorbeeldje: ‘Ik zat tegenover een vrouwelijk personeelslid dat aan één stuk aan het kakelen was. Wij detacheren schuldhulpverleners. Altijd praten en nooit luisteren levert in dit vak problemen op. Toen die vrouw haar geboortehoroscoop kreeg, zag ze dat aarde, water en lucht bij haar voor tachtig procent uit zenden bestaat en voor twintig procent uit ontvangen. Heel frappant. In het gesprek dat we daar met haar over hadden, zei ze: verdomd, ja, dat klopt helemaal, ik heb best moeite om te luisteren. Omdat ze het schematisch op papier vóór zich zag, snapte ze eindelijk waar haar probleem zat.’

Info  

Credits  

GIJS KAST

Copyright © 2011 Weekbladpers Tijdschriften